Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται για την περιήγηση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση lainis.gr [ εφεξής ιστοσελίδα ή ιστότοπος]. Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας ή / και αγοράζοντας κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να τηρείτε και να συμμορφώνεστε με τους ακόλουθους όρους ("Όροι Παροχής Υπηρεσιών", "Όροι"). Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου. Τυχόν νέες δυνατότητες ή εργαλεία που προστίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους, τότε παρακαλούμε να απόσχετε από την περιήγηση στον ιστότοπο μας και τη χρήση των υπηρεσιών μας.
Διατηρούμε το δικαίωμα ενημέρωσης, αλλαγής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε μέρους των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή / και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για αλλαγές. Η πρόσβαση στον ιστότοπο ή/και η χρήση των υπηρεσιών μας μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών υποδηλώνει την ανάγνωση , κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αλλαγών αυτών.
Διατηρούμε , επίσης , το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να αναστείλουμε , διακόψουμε ή αλλάξουμε το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας , αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης μας .

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

Η περιήγηση στην ιστοσελίδας μας και η χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών . Για τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών , απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων ή του νομικού παραστάτη τους.
Η χρήση των υπηρεσιών και της ιστοσελίδας μας απαγορεύεται για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό της παροχής των Υπηρεσιών μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ.

Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μας συμφωνεί ότι τα σχόλιά του δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, απορρήτου, προσωπικότητας ή άλλου προσωπικού ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος.
Συμφωνεί περαιτέρω ότι τα σχόλιά του δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλον παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό, ούτε θα περιέχουν ιό υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου.
Τέλος , δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθεί ότι είναι κάποιος άλλος ή να παραπλανήσει εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση των σχολίων.
Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν σχόλια που κάνει και για την ακρίβειά τους.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας  μας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας παρέχονται όπως ακριβώς είναι χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ιστοσελίδα αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλόλητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανίσουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η απόδοση οποιουδήποτε χρώματος στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής. Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής). Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για εσάς ή τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.
Η ιστοσελίδα  μας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Η ιστοσελίδα μας , επίσης , δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
Ομοίως, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενο, την ποιότητα και εν γένει τη νομιμότητα των υπερσυνδέσμων (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους περιέχει η ιστοσελίδα μας. Οι εν λόγω υπερσύνδεσμοι είναι ανεξάρτητοι και δεν ελέγχονται , ούτε τελούν υπό την ευθύνη μας, ούτε μας δεσμεύουν .
Ρητά δε, αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη μας σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή των προσωπικών τους δεδομένων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοτόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί" να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εάν, είτε κατόπιν αιτήματός μας, ή χωρίς αίτημα από εμάς, στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, μέσω ηλεκτρονικής ή ταχυδρομικής αλληλογραφίας ή με άλλο τρόπο, συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαζόμαστε, να αντιγράφουμε, να δημοσιεύουμε και να χρησιμοποιούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα σχόλια που προωθείτε σε εμάς.

5.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Η συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων διέπεται από την Πολιτική απορρήτου /Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Σε κάθε περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο  261 027 3671  ή μέσω e-mail στο  lainisjewels@gmail.com  και να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τον περιορισμό επεξεργασίας, τη διόρθωση ή την πλήρη και οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παρόντες όρους και τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας , θα επιλύεται από τα Δικαστήρια των Πατρών και σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.